تکنیک های جراحی گوش های برجسته
01 ژوئن

تکنیک های جراحی گوش های برجسته

تکنیک های جراحی گوش های برجسته در رابطه با جراحی گوش های برجسته ،تکنیک های گوناگونی وجود دارد . جراح بینی خوب ،معمولا برش را از پشت گوش ایجاد می کند و با کمک برش هایی که بر لاله گوش زده می شود و انجام بخیه ،گوش بیمار را به سمت داخل و جمجمه حرکت […]

read more »
مراقبت های بعد از جراحی گوش
13 نوامبر

مراقبت های بعد از جراحی گوش

مراقبت های پس از جراحی گوش در جراحی زیبایی گوش همانند دیگر جراحی های زیبایی بهتر است که بعد ازعمل مراقبت های لازم را انجام دهید .برخی از اقداماتی که می تواند به شما  کمک کند تا گوش شما بعد از جراحی زودتر ترمیم پیدا کند در زیر عنوان شده است . پس از جراحی […]

read more »