درباره دکتر فرشته عبدالمطلبی

متولد سال 1357

جراح و متخصص گوش، حلق و بینی و سر و گردن

فارغ التحصیل پزشک عمومی از دانشگاه ایران در سال 1383

فارغ التحصیل تخصص گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن از دانشگاه تهران در سال 1389

عضو هیئت مدیره انجمن گوش، حلق وبینی ایران (شاخه کرج)

دوره تکمیلی آندوسکوپی و راینولوژی

دکتر فرشته عبدالمطلبی خدمات زیر را ارائه میدهند

درباره دکتر فرشته عبدالمطلبی